Evropský sociální fond

Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky

Co je ESF?

„ESF" napomáhá rozvoji zaměstnanosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů“ Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze čtyř strukturálních fondů. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti. Objem finančních prostředků z ESF pro ČR na programovací období 2004-2006 činí 456,98 mil.Eur. Poslání Evropského sociálního fondu Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. Evropský sociální fond podporuje • Pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce • Rovné příležitosti pro všechny při přístupu na trh práce • Sociální začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při vstupu na trh práce • Celoživotní vzdělávání • Rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly • Zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání • Zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce • Boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce.


 

Kontaktujte nás pro nezávaznou konzultaci zdarma

Telefon:

739 200 020


© 2012 Drosera