Slovenský cement

Slovenský cement

Dovoz cementu zajišťujeme v dlouhodobé spolupráci s cementárnami Cemmac a.s. v Horné Srnie a VSH a.s. v Turni nad Bodvou, které v posledních letech prošly rozsáhlou modernizací technologie výroby. Jsou opatřeny certifikáty kvality a splňují všechny poľadavky kladené na ochranu ľivotního prostředí.

Cement je balený v 25kg a 50kg papírových pytlích, paletovaný, fóliovaný anebo volně loľený, který přepravujeme ve speciálních cisternách. Přeprava uceleného kamionu je zdarma.Příjem objednávek u paní ©ulcové na

tel. +420 605 295 307 E-mail: sulcova@novera.cz

 

 


 

Kontaktujte nás pro nezávaznou konzultaci zdarma

Telefon:

739 200 020


© 2012 Drosera