Jak postupovat při výběru garáže

1. Správně se rozhodnout

 • Rozhodněte se, k čemu přesně bude garáž sloužit i do budoucna (Nebudete kupovat větší vůz? Nebudete potřebovat prostor pro sekačku?).

2. Vybrat model z rozměrové tabulky

 • Vyberte z rozměrové tabulky nejvhodnější model. Volba je stejně důležitá jako při koupi nového auta (Pro příklad: není potřeba pro dva lidi kupovat 7. místný rodinný vůz. Tento vůz je pro tento účel drahý a nevyužitelný. Takto je k tomu potřeba přistoupit i v případě garáže.)

3. Poptávka garáže u prodejce

 • Zadejte požadavek do formuláře pro odpověď dole v patičce naších stránek.
 • Pokud je to možné zašlete dvě fotografie prostoru montáže a příjezdu k tomuto prostoru. (Budou sloužit výhradně technikovi k posouzení možnosti manipulačního prostoru speciálu při montáži.)

4. Vybrali jste si model

 • V případě, že jste se rozhodli pro objednání, náš technik zajede do místa stavby a posoudí manipulační prostor pro montáž. Posouzení a práce technika je zdarma.

5. Objednání

 • Po obhlídce dojde k uzavření závazné objednávky pro obě strany.
 • Prodejce se zavazuje dodáním garáže dle nabídkového listu v termínu uvedeném v kupní smlouvě.
 • Kupující se zavazuje zajištěním přístupu k místu montáže a stavební připraveností dle dohody v kupní smlouvě.
 • Objednání se provede až po připsání zálohy kupujícího na účet prodávajícího dle podmínek v kupní smlouvě.

6. Výroba garáže

 • Samotné objednání modelu ve výrobním závodě v Bayreuthu.

7. Příprava na montáž

 • Objednání jeřábu v případě, že nelze provézt montáž speciálem ZAPFU. Objednání a uhrazení nákladů zajišuje kupující, neníli uvedeno v kupní smlouvě jinak.
 • Povolení průjezdu po komunikacích v ČR pro vás zajistíme zdarma.

8. Montáž a předání

 • Montáž garáže na místo stavby zajišťuje prodejce ve spolupráci s pracovníkem společnosti ZAPF.
 • Případné připojení elektroinstalace si zajišťuje klient sám,pokud není v Kupní smlouvě uvedeno jinak.

 

Kontaktujte nás pro nezávaznou konzultaci zdarma

Telefon:

739 200 020


© 2012 Drosera