S mobilními garážemi ušetříte!

S ZAPF ušetříte!

Podle průzkumu trhu nezávislým studijním kolektivem pro konečné montáže „Fertigbau e.V." jsou zděné garáže často až o 100 % dražší než hotové betonové garáže. Logické určitě je, že firma ZAPF nákupem materiálu ve velkém a průmyslovou i individuální výrobou (každá garáž unikát!) vyrábí cenově výhodněji. U zděných garáží se naopak cena zvyšuje poměrně vysokými mzdovými náklady – jak je přesně znázorněno na následující kalkulaci pracovní doby pro stavbu zděné garáže:

Zděná garáž s betonovým stropem (3 x 6 m s ocelovými vraty, omítnutá a s ochranou okraje střechy, včetně základu)

Dílo Čas v hodinách
Zemní práce 2,85
Základní deska/základ 31,43
Stěny a betonový strop 53,03
Malířské práce a omítnutí 40,87
Zhotovení ochrany okraje střechy 4,44
Montáž vrat 10,00

Celkové pracovní náklady : 142,62 hod.

 

Jestliže tyto náklady vynásobíme hodinovou sazbou, obdržíme čisté mzdové náklady. K tomu je nutné připočítat ještě materiál a drahé speciální nástroje, dopravu, zisk firmy atd.

Pozor stavitelé! Z důvodu úspory nákladů pánujete stavbu garáže s pomocí rodinných příslušníků nebo známých?

Potom přihlédněte k následujícímu:

Pokud nebudete schopni provést speciální práce ve vlastní režii, budete je muset za poměrně drahé peníze „objednat" u odborných řemeslníků, aby bylo dosaženo dobré kvality. U kompletně nových staveb (domu a garáže) existují úseky, (například malování a pokládání dlaždic), kde se vlastními výkony dá dosáhnout vyšších úspor. Uvažte: V dnešní době by také nikdo nepřišel na nápad, že si svůj automobil vyrobí sám, jen aby ušetřil. Vždyť se dá auto -individuálně vybavené a ve vynikající kvalitě - vyrobit průmyslově ekonomicky výhodněji. Stejně tak to platí pro qaráže!


 

Kontaktujte nás pro nezávaznou konzultaci zdarma

Telefon:

739 200 020


© 2012 Drosera